MILJØFOKUS

KB Arkitekters visjon er å drive arkitektvirksomhet for å styrke en bærekraftig utvikling. Vi jobber med å skape varig verdi til samarbeidspartnere og samfunnet ved å kombinere miljøtenkning med god, robust design.

Vårt mål er at all prosjektering og bygging skal være bærekraftig når det kommer til ressursbruk, energi, miljø og sosiale forhold.

KB har vært en miljøfyrtårnbedrift siden 2012 og er medlem av Grønn Byggallianse. Vi er BREEAM AP-sertifisert og har erfaring fra både designfasen og as-built-sertifiseringer av prosjekter.

Vi kickstartet vår miljøprosjektering med prosjektet Senter for marint miljø og sikkerhet (MMS) i Horten som ble valgt ut som et av 2 nasjonale bygg i Green Building Challenge programmet i 1998.

KB står også bak det første kontorbygg som ble BREEAM-sertifisert i Vestfold.

I KB jobber vi med miljøkartlegging i vårt tverrfaglige samarbeid fra tidlig fase for å finne holdbare løsninger. Gjennom de senere år har vi oppbygget god kompetanse med å prosjektere massivtrekonstruksjoner (CLT) og med ombruk og transformasjon av eksisterende bygg.