2020_ DOGA: Innovasjonspris for Universell Utforming: Kategori Interiør&Møbel

Hederlig Omtale for ABAX Mølla ved Innovasjonsprisen for Universell Utforming – Kategori Interiør & Møbel 2020!

Vi er stolte for å ha vært prosjekterende interiørarkitekter for ABAX og takker alle for samarbeidet.
ABAX Mølla Syd ble et flott verdiskapende transformasjonsprosjekt i Larvik som også mottok Byggeskikkspris fra Larvik Kommune.