2015_Byggeskikkpris for Vestby u.skole

Vi har mottatt Vestby kommunes byggeskikkpris 2015 for prosjektet Vestby ungdomsskole.
Juryen mener blant annet at Vestby ungdomsskole fremstår som et vellykket eksempel på hvordan man kan løse kravene til funksjonalitet, arealeffektivitet og sambruk. De lot seg også imponere av hensynet som er tatt til omgivelsene og plasseringen av bygget i terrenget.