2016_Første kontorbygg BREEAM-sertifisert i Vestfold

Det nye kontorbygget på Anton Jenssens gate 2 BREEAM-sertifiseres som det første i Vestfold Fylke med Skanska som BREEAM-AP.

Reduserte driftskostnader i samspill med et godt inneklima med lav-emitterende overflater, som samtidig gir en økt eiendomsverdi, er målet med å sertifisere bygget.

For KB Arkitekter er dette et viktig tiltak som ligger i forlengelse av vår miljøstrategi.