Kristiansen & Bernhardt ble etablert i 1982, som en videreføring av arkitektkontoret Arne A. Kristiansen. Som et ledd i et generasjonsskifte, med ny eierstruktur, endret kontoret navn til

KB arkitekter i 2016.

 

KB eies av oss som jobber her. Denne måten å organisere firmaet på gir en kollektiv ansvarsfølelse, et stort engasjement og motivasjon for oss som jobber her. Vi har troen på at vår organisering, med flat struktur, øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet.

 

Vi etterstreber en arkitektur som er holdbar både sosialt og økonomisk. Kontoret er miljøfyrtårn-sertifisert og medlem av Norwegian Green Building Council. Vi vil bidra til et ressursbesparende samfunn og utforme bygninger og miljøer som står seg over tid.

 

KB jobber kollektivt og i team med flere fagområder. Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, interiørarkitekter og tekniske tegnere – vi drar nytte av hverandres kompetanse og erfaring når prosjekter utvikles. Til sammen er vi en rik ressurspool. I felleskap kjenner vi til og drøfter nyansene i samfunnet, politikken, kulturen og livet. Sammen skaper vi bedre steder å være.