ABAX Mølla

Prosjekt beskrivelse

ABAX AS er Europas raskest voksende selskap innen telematikk, elektroniske kjørebøker, hard- og software for flåtestyring og sporing. Hovedkontoret ligger i Larvik.

 Mølla Syd er en del av verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen, Larvik. Som et ledd i prosessen er store deler av den eksisterende bygningsmassen, herunder det gamle pakkeriet fra 1874 (Mølla Syd), rehabilitert og transformert. Med dette prosjektet er nå hele den gamle møllebygningen på ca 4500 kvm, fordelt på 7 etasjer, rehabilitert og tatt i bruk som kontorlokale, leiligheter og hybler.

KB Arkitekter v/ IARK ble engasjert til interiørprosjektet fra konseptutvikling, forprosjekt til ferdigstillelse.

Vestfold Fylkeskommune la føringer for bevaring av fasader og hadde et ønske om å bevare bygningshistorien også for den innvendige delen av bygget. Den gamle teglsteinsfasaden på Pakkeriet ble bevart, nye etasjedekker ble etablert for å optimalisere arealbruk, og det ble tilføyd et nytt volumen. Det nye volumen som er plassert mot vest er en stålkonstruksjon med en fasade i glass og aluminium. Prosjektet inkluderer også et nytt, stort auditorium som binder nordre og søndre del av bygget sammen.

ABAX’ funksjonelle behov ble grundig kartlagt. Visjonen var å skape innovative lokaler inspirert av bl.a. Google og Lego; en leken innredning dels til glede for de ansatte og dels for å brande ABAX. Tett dialog mellom alle involverte var avgjørende fra første fase. Kompleksiteten i gammelt og nytt fordret en felles tegnefil for ARK og IARK for å sikre teknisk grensesnitt og gjøre det enklere å kvalitetssikre krav til universell utforming.

ABAX Mølla syd består av en rehabilitert del og et nytt tilbygg/påbygg. Den aktive sonen er i den nye delen og de øvrige arbeidsplasser ligger i det skjermede, transformerte bygget. Etasjene har unike temaer i form av en sinnsstemning og en aktivitet og en farge. Temaene gjenspeiler ABAX’ kjerneverdier; People, Technology and Services ,og implementeres symbolsk i kjernene som er gjennomgående fra 2. etasje t.o.m. 7. etasje. Med utradisjonelle møterom, kaffebar, aktiviteter og lounger byr kjernen på stor variasjon av rom- og sanseopplevelser tilrettelagt for kreativitet og samhandling.

Teknologiselskapet ABAX flytter inn i lokaler der et eksisterende historisk skall danner rammen rundt et nytt, moderne interiør. Allerede innenfor hoveddøren møter vi en heldekkende infoskjerm (LED) over 2 etasjer, som uttrykker ABAX’ teknologiske profil.

Det store amfiet er «hjertet» i bygget der ABAX samler sine ansatte til fellesskap og motivasjon. Amfiet er åpent over to etasjer, og store vinduer slipper rikelig med dagslys inn og visker samtidig ut skillet mellom ute og inne. Amfiet er bygget utenpå den gamle mølla, men de gamle ytterveggene i tegl er likevel bevart, nå som en del av interiøret. I samme etasje finnes kaffebar, yogarom, prosjektrom og uformelle arbeidssoner. Oppover i etasjene kombineres aktivitetsbaserte arbeidsplasser, co-working, møterom, arbeidsplasser i åpent landskap og noen få cellekontorer.

Alle typer innredninger og utsmykking har et nåtidig uttrykk og er identitetsbærere. Fototapeter har motiver som gjenspeiler ABAX’ virke. Møbler, overflater og grønne planter er valgt ut fra miljøprofil og hensyn til inneklima. Materialpaletten spiller sammen med industriarkitekturen; sort, cortenstål, glass og noen sterke kontrastfarger.

Det benyttes ny teknologi, bl.a. 3D-scanning av eksisterende bygg for å lette tverrfaglig prosjektering. Bygget forsynes med Grønn energi fra Fritzøes energisentral i Hammerdalen – via et varmepumpesystem som benytter sjøvann fra fjorden. Den grønne energiforsyningen er i samsvar med ABAXs miljøpolicy.

ABAX Mølla syd har bevart sin historie og med de nye elementers manifeste identitet har Larvik og Abax fått et originalt, fremtidsrettet bygg hvor de materielle og kulturelle verdier bevares.

Foto: Stine Østby

Utvalgte prosjekter