ABAX Poland

Prosjekt beskrivelse

ABAX AS er Europas raskest voksende selskap innen telematikk, GPS, hard- og software for flåtestyring og sporing. Deres hovedkontor er lokalisert i Larvik. Mission Statement «Solutions provider for the connected workspace.» ABAX Polen er godt etablert og hadde behov for større lokaler grunnet vekst. Kontorets lokasjon ligger i 31. etasje, den høyeste bygningen i Pomerania, Gdańsk. KB arkitekter v/ IARK ble engasjert til interiørprosjektet fra konseptutvikling, forprosjekt og ferdigstillelse.

Lokalet består bl.a. av møterom, cellekontorer og arbeidsplasser i åpent landskap samt sosiale- og kreative soner. De kreative sonene er jevnt fordelt i lokalet og gir de ansatte mulighet til fellesskap og samhandling på tvers av avdelingene. «Parken» som er lokalisert i forbindelse med inngangspartiet er sentrert i lokalet og gir de ansatte et hint av uteområdet selv om de befinner seg langt over bakkeplan.

Det grønne skiftet står høyt hos ABAX og kontoret i Polen er intet unntak.

Ønske var at lokalene skulle gjenspeile den grønne profilen med fokus på miljøvennlige materialer og organiske former. Multifunksjonelle elementer i samspill med leken belysning, varme farger kombinert med harde elementer. Lokalene er tilrettelagt for variert og fleksibel bruk. De kreative rommene har heldekkende skrivetavler i form av whiteboard finér som oppfordrer til kreativ bruk. Lokalene har flere mobile telefonrom som tilrettelegger for vekst, variasjon og fleksibilitet. Bruken av planter og organiske elementer er med på å understreke den grønne profilen. De store vinduene rammer inn utsikten og trekker naturen inn, her får de ansatte mulighet til å observere endringer i naturen etter årstidene.

Med sin identitet og miljøprofil har ABAX Polen fått et lekent, aktivt og fremadrettet lokale hvor verdier og ambisjoner bevares.

 

Foto: Tom Kurek

Utvalgte prosjekter