Andebu Sparebank og Aktiv Eiendomsmegling

Prosjekt beskrivelse

Andebu Sparebank er en lokal bank i Vestfold som opprinnelig ble etablert i 1863 for å hjelpe bønder med å finansiere såkorn. Mer enn 150 år senere har banken vokst til 28 ansatte som håndterer ca 10 000 kunder. I 2005 etablerte Andebu Sparebank et eget rådgivningskontor i Sandefjord. Kontoret ble etablert i Dronningensgate sammen med Aktiv Eiendomsmegling, men fra august 2016 har de holdt til i egne lokaler i Rådhusgata 17.

 

Andebu Sparebank har valgt å fokusere på personlig rådgivning og lokal tilstedeværelse.

 

De nye lokalene er innredet med åpne, lyse, og inviterende romforløp og design for å bygge en tettere relasjon med kundene. Beliggenheten på gateplan i Sandefjord sentrum forsterker tilstedeværelsen i lokalsamfunnet og symboliserer at banken har et stort engasjement for lokalmiljøet og sine kunder. Planløsningen består av cellekontor og teambaserte arbeidsplasser, stillerom og møterom egnet for personlig oppfølging.

 

Verdier som trivelig, klok, hjelpsom, tillitt og trygghet har vært viktig i utforming av konseptet. Kvalitet og personlighet har vært viktig i utforming av lokalene som er utarbeidet i nært samarbeid med de ansatte. Formspråk og design er mykt, avrundet og moderne, og signaliserer soliditet og stabilitet. Farger og materialer som tar utgangspunkt i Sparebankens og Aktivs designmanual, og beliggenhet, er med på å underbygge bankens identitet.

 

Foto: Anne Bråtveit

Link til Prosjektgulv: https://www.prosjektgulv.no/blogg/2016/12/15/andebu-sparebank

Utvalgte prosjekter