Anton Jenssens gate 2

Prosjekt beskrivelse

KB Arkitekter fikk i oppdrag å utforme nytt kontorbygg i Tønsberg, Anton Jenssens gate 2, i forbindelse med å samlokalisere flere avdelinger for BUPA og senere flere ulike leietakere. KB Arkitekter har vært engasjert helt fra reguleringsfasen inklusive konsekvensutredning og frem til ferdig bygg.

Bygget ligger på en attraktiv tomt rett ved innkjøringen til Tønsberg med utsikt utover kulturlandskap, våtmarksområdet og byfjorden. Bygningen har et eget og nåtidig uttrykk, dog samtidig tilpasset eksisterende teglbebyggelse i Statens Park.

Byggets proporsjoner balanserer mellom det klassiske murale; vinduer i mur, og en moderne, noe asymmetrisk
komposisjon. Trekledningen definerer basen og den inntrukne taketasjen, og bretter seg rundt gårdsrommet. Teglfasaden brytes av trekledde karnapper med vinduer fra gulv til tak. Hele kontorbygget har lavenergiløsninger og fokus på godt inneklima med lavemitterende materialer, overflater og energisparende installasjoner, og er det første i bygget i Vestfold som blir BREEAM-sertifisert til nivå ”Passed” siden sertifiseringsprosessen ble satt i gang i byggefasen.

Rundt bygget mot nord og vest er det et grøntareal med lave buskvekster og gress. Det sentrale, værbeskyttede gårdsrommet er universelt utformet og belagt med betongfliser, asfalt og plantekasser i Corten-stål.

KB Arkitekter har i samarbeid med BUPA utarbeidet en sammenhengende planløsning over 2 etasjer. Her tilbyr man utredning og behandling av barn og unge i alder 0-18 år og deres familier. Med utgangspunkt i BUPAs virksomhet har vi utviklet et helhetlig konsept som vil oppleves vennlig, trygt og lekent. Planløsningen ivaretar og skjermer ansatte og besøkende og sørger for en god kommunikasjon mellom de ulike faggruppene. Et mykt formspråk og en behagelig fargepalett fra overflater til løst inventar skaper et harmoniskt interiør. En bevisst bruk av fargeskift og rominndeling bryter opp lange korridorer og markerer ulike funksjoner som feks de grønne Oasene med minitorg.

 

KB Arkitekter har dessuten blitt engasjert til også å innrede for Tenden Advokatfirma, samt Berg-Hansen reisebureau, avd. Tønsberg.

Utvalgte prosjekter