Bjerke VGS

Prosjekt beskrivelse

En totalrehabilitering av Bjerke skole fra 1960. Metamorfosen er total: Fra å være en grå og repetitiv klasseromsskole er Bjerke blitt en projeksjon av sin flerkulturelle elevmasse og kreative fagfelt. Manhattan var inspirasjonen, en storby med energi, kreativitet og muligheter. Allrom, amfi, blackbox og de taxi-gule møteplassene glir sammen i en musical-aktig virkelighet. Bjerke demonstrerer potensialet i rehabilitering av gamle bygg.

Fasadene er vernet. Det er foretatt store og kompliserte innvendige endringer. Vinduer og dører er skiftet ut. Det er bygget nytt og tydelig inngangsparti mot kollektivtrafikk. Bygget har hatt en struktur med korridorer uten dagslys i ulike plan og lave dekkehøyder. Nye åpninger i betongkon- struksjoner har vært nødvendig for å skape sammenheng og visuell kontakt mellom arealene. Dagslyset er nå kommet inn i de indre kjernepartier og bidrar til orientering i bygget. Tekniske løsninger som dansegulv, IKT, scenerigg med lyd/lyssystemer er på et profesjonelt nivå. Linderud idrettshall er inkludert i prosjektet. Skolen er bla.a publisert i NIL’s jubileumsårbok, og vist frem under Oslo Åpne Hus 2014.

Utvalgte prosjekter