Bjønnes sykehjem

Prosjekt beskrivelse

I samarbeid med Veidekke Entreprenør AS prosjekteres og bygges nytt sykehjem for Nøtterøy kommune i forbindelse med eksisterende Bjønnes sykehjem. Prosjektet skal stå klart i januar 2015. Jorder, skogholt, spredt eneboligbebyggelse, og den markante åsryggen hvor det eksisterende sykehjemmet ligger, utgjør omgivelsene og miljøet til prosjektet i hjertet av Nøtterøy.

 

Sykehjemmet er organisert med fire fløyer som definerer egne bogrupper. Det er plass til 80 beboere fordelt på 5 avdelinger.
Viktige parametere i prosjektering har vært tilknytting til eksisterende sykehjem, og gode, beskyttede uterom for beboere. Vi har søkt å utnytte tomtens naturlige topografi for å lage intime hager mot åssiden og bruke bygningskroppen for å nå eksisterende sykehjem.

 

I rommene mellom fløyene dannes skjermede hagerom med direkte tilgang fra første etasjes stuer eller fra fellesrom via heiser og trapp like utenfor avdelingene. I underetasjen legges offentlige fellesfunksjoner ut mot adkomstområdet. På denne måten definerer bygningskroppen varierte situasjoner og uterom: offentlige funksjoner ligger ut mot adkomsten i sør-vest som åpner seg mot landskapet, mens bogruppene legges mot intime uterom i de halvprivate hagene, lukket og skjermet av bygningen og skråningen. Vi har et fint og givende samarbeid med Tegn Landskap som har ansvar for prosjektering av landskapsarbeider.

 

For demente er hjemlighet, enkel romorganisering, små avdelinger med fokus på begrensede audiovisuelle stimuli viktig for angstforebygging og adferdsstyring. Kontakt med naturen stimulerer sanser og minner. Dette skaper trygghet og skal være en viktig del av sykehjemmet.

 

I dette prosjektet har vi også ansvar for interiør og løst inventar. I tett dialog med brukergruppe utvikler vi et interiør spesielt tilpasset bygget, beboere og ansatte. Fargesetting og materialer i bygget er inspirert av de landlige omgivelsene med jordfarger, treverk og luftige pasteller. Uttrykk og formspråk i møbler og interiør etterstreber et hjemlikt preg i beboeravdelinger for å skape trivsel og trygghet for pasientene.

Utvalgte prosjekter