Enebolig Dekksguttveien

Prosjekt beskrivelse

Boligen bygges i lettklinkersystem i konstruktive deler og i yttervegg. Fasaden pusses med innfarget puss. I utkragende deler og i felter vil det være trekledning for å bryte opp volumet.

Bygningen har en moderne og avgrenset form hvor terrasse mot øst er inkorporert i hovedvolumet. Utkragede deler i treverk har vinduer orientert mot hovedutsikten mot øst.

Bygningsvolumet framstår som en toetasjes bygning mot adkomst. Mot øst framstår bygningsvolumet høyere, men deles opp med forskjellig utforming av etasjene som gir dype skygger og demper høyden.

Den lange bygningskroppen oppdeles med forskjellig høyde på parapet og med oppdeling av volumet med vindusfelt og skifte av materialer.

Boligen er i tre etasjer hvor inngangsetasjen er lagt på samme nivå som adkomstveien med trinnfri adkomst. Etasjen inneholder soverom, bad og vaskerom. Ved inngang  legges enkel garasje med felles vegg mot bolighuset.

Underetasjen  som inneholder boder, tekniske rom, våtrom, og billeilighet legges ned i terrenget og ligger med gulv ca 1,2 meter under det naturlige terrenget i hagen.

Oppholdetasjen legges ett nivå opp fra adkomst og inneholder stue og kjøkken. I denne etasjen ligger en liten utsiktsterrasse mot øst og ettermiddagsterrasse over garasje mot vest.

 

Utvalgte prosjekter