Duestien barnehage

Prosjekt beskrivelse

Duestien barnehage har en sentrumsnær og attraktiv beliggenhet i tilknytning til det viktige rekreasjonsområdet Lundedalen. Det var tidligere et sykehjem på tomta. Spor av tidligere bruk har vært med på å definere plassering og form på den nye barnehagen. Det har gitt en naturlig soneinndeling og god utnyttelse av eksisterende terreng.

Barnehagen har 8 avdelinger hvorav èn avdeling er spesielt tilrettelagt avdeling for barn som trenger skjerming deler av dagen både ute og inne. Uteområdet er oversiktlig og variert med aktiviteter som utfordrer ulike motoriske ferdigheter og gir sanselige opplevelser. Det har vært et tett samarbeid med brukere, kommunen og entreprenør for å skape et anlegg som ivaretar barnehagens egne ønsker og behov.

Det er innarbeidet et grøntområde til fordrøyning av overvann. En «øy» med opphold og broer som krysser den grønne «dammen» gir en spennende kombinasjon av fordrøyning og aktivitet/lek.

I uteområdet er det integrert kunst bestående av to installasjoner: En stor blomst som samler opp regnvann og en form for kikkert hvor barnehagen selv kan bytte ut et synlig mønster i kikkerten. Barna kan selv vri på blomsten for å få regnvannet til å flomme ut. Vakkert å se på og gøy å leke med.

Utvalgte prosjekter