Duestien barnehage

Prosjekt beskrivelse

Duestien barnehage har en sentrumsnær og attraktiv beliggenhet i tilknytning til det viktige rekreasjonsområdet Lundedalen. Det var tidligere et sykehjem på tomta. Spor av tidligere bruk har vært med på å definere plassering og form på den nye barnehagen. Det har gitt en naturlig soneinndeling i bygg og uteområde og god utnyttelse av eksisterende terreng.

Barnehagen har 8 avdelinger hvorav èn avdeling er spesielt tilrettelagt avdeling for barn som trenger skjerming deler av dagen både ute og inne.

Barnehagen er bygget i massivtre og takets uforming tar opp i seg nærområdets skala og taklandskap.

Barnehagens interiør preges av god bruk av konstruktivt massivtre som gir behagelig estetisk og akustisk miljø.

 

Uteområdet er oversiktlig og variert med aktiviteter som utfordrer ulike motoriske ferdigheter og gir sanselige opplevelser.

Det er innarbeidet et grøntområde til fordrøyning av overvann. En «øy» med opphold og broer som krysser den grønne «dammen» gir en spennende kombinasjon av fordrøyning og aktivitet/lek.

I uteområdet er det integrert kunstinstallasjoner for lek, utforskning og undring utformet av Ånond Versto.

Utvalgte prosjekter