Egenesgården

Prosjekt beskrivelse

Statsforvalteren hadde behov for nye lokaler ved samlokalisering av embetene i Vestfold og Telemark. Bjarøy Eiendom AS engasjerte KB Arkitekter i en åpen konkurranse om å utvikle et kontorbygg tilpasset embetet. Teamet vant, med en en sentralt beliggende plassering, en effektiv planløsning og et miljøklassifisert bygg.
Bygningen er organisert i en U-form omkring en indre glassgård og sosial sone. Dette gir optimaliserte lysforhold så vel for en organisering i cellekontorer som for landskap/ aktivitetsbaserte arbeidsplasser.
I nær dialog med brukergruppen, er det kartlagt komplekse og særlige brukerbehov og -krav for å ivareta en god kommunikasjonsflyt og optimaliserte arbeidsplasser.
To av fløyene i U formen, har en bredde som gir rom for dobbeltkorridor og betjenende funksjoner i midtsonen. Midtfløyen er basert på en enkel korridor. Broen er et felles samlingspunkt for de ulike avdelingene.
Fleksibilitet og generalitet er tilstrebet for å ivareta forventete behov for endring og reorganisering. Løsningene oppfyller alle funksjonelle og estetiske krav som skal gi gode arbeidsforhold, inspirasjon og trivsel for de ansatte.
Materialbruken innvendig, er sober i tre, metall og tekstiler. En del av inventarer er spesialdesignet til brukerne. Utvendig er bygningen beslått med kobbereloksert aluminium i ulik glans og valører.
EGENESGÅRDEN er et areal- og energieffektivt kontorbygg med BREEAM-NOR-klassifiseringen Very Good, i tillegg til blant annet energiklasse A og passivhusstandard.

Foto: Niklas Hart

Utvalgte prosjekter