Enebolig Mauds vei

Prosjekt beskrivelse

Villa Røstad Grimnes ligger i et etablert villaområde på Rosanes i Færder kommune. Den detaljknappe eneboligen hensyntar omkringliggende bebyggelse i form, volum og høyder. Reguleringsplanen fra 1960-tallet legger sterke begrensninger. Begrensningen i plankrav har fordret smarte grep og løsninger. I sum har komposisjonen gitt en romslig og særegen enebolig som utnytter volum og arealer svært godt.

Utvalgte prosjekter