Foyntaket

Prosjekt beskrivelse

Foyntaket er et viktig startpunkt for Tønsbergs nedre bydels vekst og utvikling. Virkemiddelet er en sterk satsning på å skape et dynamisk og pulserende sentrumsliv ved et mangfoldig innskudd av boliger. For å nå dette målet her det vært nødvendig og avgjørende med en tett og konstruktiv dialog med kommunen gjennom hele planprosessen. Foyntaket har blitt et solid eksempel på et prosjekt som både har vært med på å forme den nye byplanen, men også blitt formet av den.

 

Med sin sentrale beliggenhet i byen og ved torget, vil Foyntaket lykkes med å bruke arealer på taket som grønne hager. Slik kan opplevelsen av å bo midt i byen og være der det skjer, deles med å trekke seg tilbake til egne skjermede utearealer.

 

Foyntaket er det første prosjektet som tar i bruk kvartalsoppdeling slik det nye byplanen ønsker. Fasadene er delt vertikalt med varierende materialbruk og ulike gesimshøyder for å oppnå en større integrasjon med naboskapet.

 

Foyntaket er med alle sine kvaliteter med på å gi denne bydelen livsenergi som bidrar til å forme Tønsbergs fremtid, som et unikt og godt sted å bo.

 

Se linken her:

 

Utvalgte prosjekter