Gullhella omsorgsboliger

Prosjekt beskrivelse

LINJE ARKITEKTER har designet Gullhella omsorgsboliger for Asker kommune.

Bygget har blitt nominert til flere priser.

KB Arkitekter ble engasjert som interiørarkitekter.

Målet med interiørkonseptet i Gullhella omsorgsboliger er å tilrettelegge for beboere og ansatte for å gi funksjonelle og stemningsskapende omgivelser å bo og arbeide i.

Interiørkonseptet “Å favne om” symboliserer beskyttelse og omsorg som skal gi enkeltmennesket rom for samspill og individuelle opplevelser. Det arkitektoniske formspråket videreformidles i løst inventar og andre innredningselementer.

Ved å skape en relasjon mellom eksteriør og interiør med helhetlige overganger mellom arkitektur, interiør og landskap oppnås fleksibel utnyttelse av arealene som gir rom for at mennesket får følelsen av å være en del av et sosialt samfunn, ikke en institusjon.

Utvalgte prosjekter