Havneparken i Horten

Prosjekt beskrivelse

Havneparken i Horten – Parallelloppdrag for CM Utvikling, 2018

Utbygger er representert av Havneparken AS, som er 100% eiet av CM Utvikling AS som er lokal eiendomsutvikler i Horten kommune. HS4 skal utvikles som et byområde (utvidelse av Horten sentrum) med forretninger/offentlig privat tjenesteyting/kontor og en lavere andel bolig. Det er i planprogrammet for områdereguleringen for Horten Havn (190 daa) gitt signaler om hvordan HS4 skal utvikles:

  • Utvidelse av gjestehavna som «navet» i Horten.

Føringer/rammer
Byggehøyder/ Formål / Siktakser/ Adkomst / Turvei / Parkering / Marina

  • Transformasjon av eksisterende bygg
  • Grønt, blått og aktiviteter for barn og ungdom
  • Kanaler i siktlinjene, primært fra Skippergata
  • Surfebølge, zip-line, klatrevegg, utetreningsanlegg og innendørs skatehall
  • Soneinndeling; aktiviteter mot byen, kontorer øst, større andel bolig nærmest sjøen
  • Serveringsarealer på nåværende molo

Utvalgte prosjekter