Hertug Guttormsgate 1

Prosjekt beskrivelse

KB Arkitekter har vært engasjert fra reguleringsfasen og frem til ferdig bygg. Hertug Guttormsgate 1 ligger midt i Tønsberg sentrum ved foten av Slottsfjellet. Leilighetsbygget har erstattet tidligere parkeringsplass og har fullendt kvartalet.

Bygården strekker seg over fem etasjer, inkludert parkeringskjeller. Leilighetsstørrelsene varierer fra 30kvm (ett-roms) til 60kvm (tre-roms), 18 leiligheter totalt. Planløsninger og høyder svarer på tomtens kompleksitet og nærhet til eksisterende trehusbebyggelse med halvplansløsninger og en kombinasjon av innvendig trapperom og utvendige svalganger.

Bygården henter elementer og farger fra omkringliggende trehusbebyggelse i kombinasjon med knappe detaljer.

 

 

Utvalgte prosjekter