Jarlsberg konferansesenter

Prosjekt beskrivelse

1. premie etter begrenset designkonkurranse.
Programmet var å tegne aktivitetssenter, forsamlingslokale og konferanselokale for DKM, Tønsberg.

Bygningskomplekset ble etablert i tilknytning til hovedbygning og kontrolltårn på Jarlsberg Flyplass, en tidligere militær flyplass ved Tønsberg.
KB valgte å la stedets historie som flyplass være det bærende tema i det arkitektoniske utrykket.

Formen på bygget med salen er inspirert av kroppen på et Dakota-fly. Konstruksjonen er utført i spesialdesignede, buede limtresbjelker. Funksjonene legger seg inntil det eksisterende flyplassbygg med kontrolltårn og sammen danner volumene et bygningslandskap som har formspråket til den klassiske flyplassen.

Den store vestibylen spenner mellom adkomst og utearealer for lek og opphold. Salen som rommer 500 plasser, har scene samt regirom og studio.
Utearealene er bearbeidet for å tilby store arealer for lek og aktivitet, og rolige og intime arealer nærmest bygget.

Utvalgte prosjekter