Jarlsø – innseilingen

Prosjekt beskrivelse

Bygget er planlagt som et betong-/tegl-/trebygg med bærende konstruksjoner i betong/stål/plattendekker. Ytterveggene fores ut og kles med trepanel og forblendes med tegl.Yttertaket tekkes med et ytre sjikt av sedumgress. På denne måten søkes bygget å tre frem som mer knyttet til topografi og naturomgivelser enn foregående byggetrinn på øya. Samtidig knytter tegloverflatene an til tidligere anvendt materialbruk i den opprinnelige industribebyggelsen og de første trinn av boligbebyggelse på Jarlsø.
Balkongene mot sjøen er sammenhengende, kun atskilt med små utelagringsboder som også bidrar til optimal skjerming mot gjenboere. Rekkverk, nødvendige beslag og metallarbeider består av glass og brunsvart metall. De 35 leilighetene er i mange ulike varianter fra ca 40 til 150 m2 BRA.

Utvalgte prosjekter