Kjelleparken

Prosjekt beskrivelse

Kjelleparken markerer overgangen mellom Jarlsbergslettene og Tønsberg by.

Området ble utviklet i forbindelse med konkurranse om plassering og pris på interkommunal legevakt for Tønsberg og 6 andre kommuner.

Arealet er regulert til kontor og tjenesteyting, og første byggetrinn som ble ferdigstilt i 2017. I tillegg til Tønsberg interkommunale legevakt med akutte døgnplasser, er det apotek og flere andre helserelaterte bedrifter lokalisert i bygget.

Bygget underlegger seg det store landskapet og tar opp i seg reguleringsplanens intensjon om lameller i øst-vest retning for å åpne sikten mellom den skogkledte åsen og jordbrukslandskapet.

Mot jordbruksarealet i nord ligger buffersone som også er byggets energipark samt åpent bekkeløp som håndterer overvann for området.

Byggets største leietager er legevakten som også har vært styrende for bygningens geometri og dybde. Strenge logistiske krav til pasientflyt og sikkerhet med egne innganger for publikum, sykebil, politi og smitteenhet, samtidig med at personale har god oversikt og rask tilgang har vært et viktig parameter.

Byggherren har hatt et mål om et bygg med gode og holdbare materialer og et utrykk som tåler skiftende trender. Hovedvolumet er kledd med shingel av tegl, mens tverrgående lameller og detaljer er kledt med naturfarget trepanel i varierende bredder.

Utvalgte prosjekter