Kleiverud Barneskole

Prosjekt beskrivelse

KB vant sammen med Veidekke plan- og designkonkurransen om Kleiverud barneskole i Holmestrand juni 2020. Hovedgrepet gir en trygg og oversiktlig dagligdag for elevene. Formen er basert på enkle geometriske former, kvadrater og rektangler som skyves inn i hverandre og danner oversiktlige romforløp. Interiøret og rommenes utforming stimulerer elevenes gradvise utvikling. Tomten gjør at anlegget blir kompakt dog med gode uterom tilpasset uteundervisning.
Fasadene er en komposisjon av vertikal trekledning og gjennomfargede Steni-plater i en solvarm palett med 3 kontrastfarger. Undervisningsrommene er lagt med langsiden mot fasaden for å få best mulig dagslys (9,4 x 7,4 M innvendig). Vinduene er store og lyse, hevet over terreng og med opplukkelige felt i hvert primærrom. 3 store karnapper pryder bygningskroppen – dels til sittenisjer innvendig og dels for kontrast i fasaden. Fargepaletten innvendig er variert og leken med inspirasjon fra omgivelsene. Innredningen er tilpasset fagfornyelsen med blant annet rom for programmering og utforskerrom – fokus på bærekraft og tverrfaglighet.
Med et bæresystem i massivtre og utstrakt bruk av tre og andre miljøvennlige produkter og materialer, er den forventede reduksjonen i klimagassutslipp for Kleiverud skole ca 30 %.
Det er lagt til grunn miljøvennlige og energieffektive tekniske løsninger som bergvarme, varmepumpe og passivhus-standard, som sammen med behovsstyrte styringssystemer gir lave energikostnader og et godt inneklima. Byggets forventede energibruk er beregnet til godt under kravet på 80 kWh/m2/år. Det er et tett samarbeid mellom alle parter i byggesaken, fra brukere til kommune og utførende.

Utvalgte prosjekter