Kodal Barneskole

Prosjekt beskrivelse

Arkitekt forprosjekt: Børve og Borchsenius

Landskapsarkitekt forprosjekt: Feste Landskap

Nye Kodal barneskole ligger i et kupert område nær skog. Skolens pedagogiske plattform er tuftet på mye idrett og høy grad av uteaktiviteter og friluftsport.

 

Skolen og idrettshallen danner et tun. Fasaden er vertikal trekledning i en falu-rød som er inspirert av de historiske låver i området. Bygningkroppen har recesser hvor det er innganger og disse markeres med innslag av malmfuru.

Hjerterommet med amfien forbinder skolen 4 avsnitt:

2 med undervisning og trinnområder, et med mat & helse, musikk og kunst & håndverk samt SFO –

samt et område med administrasjon om lærerteams.

 

Takformene er skrå i ulike vinkler og kles med sedum slik at bygget faller naturlig inn i skogområdet rundt. Uteområdene inneholder mange ulike aktiviteter og grønne områder.

 

Interiørkonseptet er inspirert av Høyjord Stavkirkes kalkmalerier i varme, alternerende røde, blå og grønne farger.

Idretthallen og amfien utføres i massivtre.

 

Landskapsarkitekt detaljprosjekt: Tegn Landskap

Løst inventar: Cathrine Prestbøen, Sandefjord Kommune

Utvalgte prosjekter