Lindeberg barne- og ungdomsskole

Prosjekt beskrivelse

Lindeberg barne- og ungdomsskole, Oslo kommune.

Lindeberg skole er et eksisterende skoleanlegg som skal utvides og tilpasses ny pedagogikk. Fellesarealene er lagt sentralt i anlegget og består av musikkrom (Black Box) med scene, torv, amfi, bibliotek og auditorium. Fellesarealene kan brukes av alle og av nærmiljøet. Med denne organiseringen har vi erfart at mobbing bl.a. er redusert. Øvrige arealer er planlagt som basearealer, åpen kontorløsning for administrasjon, arbeidsplasser for pedagoger ved basene.

Utvalgte prosjekter