Moflata Skole

Prosjekt beskrivelse

På Moflata skole rives en fløy og erstattes med et nytt tilbygg i 2 etasjer. Fløyen huser administrasjonen, nye hovedinngang og noen undervisningsfunksjoner. Tomten ligger vakkert i kanten av et skogsområde med karakteristiske, høye furuer. KB var engasjert fra programmering til og med detaljfase og oppfølging, noe som ga en trygg kontinuitet for brukerne og byggherre. Den nye fløyen spiller sammen med omgivelsene samtidig som uttrykket er nåtidig. Nybygget er i massivtre med passivhus-standard. Bygget kobles på det gamle med en mellomgang i begge etasjer for å oppnå god funksjonell sammenheng. Eksisterende skole var i bruk under byggeprosessen, derfor ble det tatt særlige hensyn til dette.

Både i forprosjekt og detaljfase jobbet prosjekteringsgruppen veldig tett sammen med tidlige tverrfaglige 3D-modeller. Det optimaliserte fremdriften og reduserte feil.

 

Moflata skole var KB Arkitekters´ første Massiv-tre prosjekt.

 

PG: Multiconsult

LARK: Norconsult

Totalentreprenør: Betonmasthæhre Telemark AS

 

Utvalgte prosjekter