NRK Vestfold og Telemark «PULS»

Prosjekt beskrivelse

Prosjektet er et resultat av en 1. premie i en konseptkonkurranse om nye lokaler NRK i Porsgrunn.

Det er også et transformasjonsprosjekt som bidrar til å revitalisere et viktig bygg i Porsgrunn bysentrum, PLENTY-bygget.

I de nye lokaler kan NRK være tettere på publikum, og tydelig eksponert i det sentrale bybildet i Porsgrunn – midt i smørøyet, midt på Storgata.

Vi har helt fra start jobbet med å utvikle et sterkt og bærekraftig konsept som både visualiserer NRKs verdier – ÅPEN, MODIG, TROVERDIG – og samtidig kan uttrykkes i fysisk form.

Kringkasting, ringvirkning og puls er hovedtemaer i konseptet symbolisert ved den runde formen: Nyhetsbobler. De runde former ble et bærende designmotiv – dels som generator for funksjonsflyt, dels som form for nye konstruksjoner: en store, samlende runde trappen med møteplass, et rundt overlys med halo-armaturen og en rund hot-spot på taket.

I tett samarbeid med NRK og IARK og et stort tverrfaglig team med PEAB som entreprenører er det lykkes å skape velfungerende og trivelige arbeidsrammer for NRK.

For KB er dette samtidig er viktig prosjekt innenfor vår miljø-strategi hvor gjenbruk av gamle bygg er i fokus.

Utvalgte prosjekter