Flerbrukshall Revetal

Prosjekt beskrivelse

I forbindelse med ny ungdomsskole på Revetal bygges det ny flerbrukshall for idrettsfaget. Deler av eksisterende skolebygg med garderober og svømmehall rehabiliteres og den nye hallen kobles sammen med svømmehallen. Prosjektet omfatter også rehabilitering av et eksisterende undervisningsbygg – her plasseres verkstedfagene og en skjermet avdeling.

 

Den nye flerbrukshallen og hoveddelen av eksisterende bygg kles med tre i samme arkitektoniske ånd som det nye skolebygget. Det blir også innslag av kontrastfarger og kunstnerisk utsmykning på fasadene. Solfangere plasseres på fasaden som en del av miljø- og energistrategien.

 

Flerbrukshallen oppfyller Kulturdepartementets norm for idrettshaller med tribuneanlegget på nivå 2 over garderobene og støttefunksjoner på den ene langsiden av hallen. Inngang ligger i eksisterende bygg som også inneholder vrimlearealer, garderober til svømmehall i 1 etasje og sosiale rom og kiosk/kjøkken i 2 etasje.

 

Uteområdene for den nye skolen og flerbrukshallen er tilpasset omgivelsene – en naturlig kolle nord på området er tatt vare på. De mer intime uteområdene ligger i dette området mens baner for sport og spill fordeler seg sydover rundt hallen. Adkomst og parkering skjer vest på området hvor en ledes mot hovedinngangene.

 

Oppdragets art: Detaljprosjekt, flerbrukshall

Entrepriseform: Totalentreprise

Landskapsarkitekt: Tegn landskap

Utvalgte prosjekter