Ny Ungdomsskole, Revetal

Prosjekt beskrivelse

Skoletomten ligger i ytterkanten av Revetal sentrum og nær kulturlandskapet. Skolebygget er formet som et kompakt bygg med pulttak i varierende høyder på tvers av bygningskroppen for å tilpasse det nye bygget til omgivelsene. Fasadene er kledd med naturfarget malmfuru i en varm farge med innslag av kontrastfarger ved vinduer, på det tilbaketrukne fasadeliv og på inngangsportalen.

 

Hovedinngangen ligger i den søndre delen av bygget i en egen portal. Her har bygningskroppen en knekk for å tydeliggjøre hovedinngangen. Administrasjonen og personalrommet ligger nær hovedinngangen i syd med et trinnområde i etasjen over. De to resterende trinnområder ligger i nordenden, ut mot landskapet. Fellesfunksjoner ligger i midten av bygningskroppen rundt skolens sentralrom som dannes av et åpent amfi over 2 etasjer med kontakt til Scene/ Musikkavdelingen. Amfiet munner ut i biblioteket i 2. etasje med kort avstand til trinnområdet i hver ende. Elevkantinen ligger ved siden av sentralrommet i 1. etasje med tilbaketrukket fasade for å gi overdekket uteopphold. Kjernen i bygget kles i hvitlasert, loddrett trepanel for å skape sammenheng med det utvendige utrykk og samtidig bidra til en tydelig markering av byggets struktur. De 3 trinnene fargesettes i hver sin farge med inspirasjon fra naturen og kulturen på Re.

 

Oppdragets art: Detaljprosjekt, ungdomsskole

Entrepriseform: Totalentreprise

Landskapsarkitekt: Tegn landskap

 

Utvalgte prosjekter