Oslofjord Convention Centre

Prosjekt beskrivelse

Oslofjord Convention Centre ønsket å bygge om eksisterende arealer i 2 etasje ved konferansesenteret til nye kontorarealer. KB Arkitekter ble engasjert som prosjekterende IARK.

Den ny planløsning ble utarbeidet for at de kunne ta i bruk arealer som sto tomme, samtidig som de ønsket å skape en større samhandling på tvers av de forskjellige avdelingene med en ny sosialsone og intern trapp.

Det var ønskelig å videreføre eksisterende stiluttrykk fra en nylig ombygd 3etg, men modernisere lokalene i sin helhet. KB arkitekter utarbeidet et konsept for kunden og det ble lagt vekt på å skape et robust, moderne interiør med fokus på fleksibilitet og flerbruk.

 

Foto: Stine Østby

Utvalgte prosjekter