PwC Tassebekk Office Center

Prosjekt beskrivelse

For PwC har vi laget et interiør innenfor rammene gitt av byggets stramme arkitektur med tydlige vinkler og linjer. Dette har vi videreført i utformingen av belysning og i formspråk i fast og løst inventar. Det er gjennomgående valgt LED-basert belysning som både er funksjonell og dekorativ, med LED-lister som følger og understreker formspråk i rom og i fast inventar.

 

Kontorlokalet er utformet etter et ønske å jobbe aktivitetsstyrt. Det vil si at lokalet er inndelt i en aktiv sone, med flere møterom og større høyde for prat og musikk, og en stillesone for mer konsentrasjonskrevende oppgaver. PwC har her lagt til rette for ”free seating” hvor arbeidstakeren hver dag kan velge arbeidsplass utfra de oppgaver som man har den dagen. På denne måten kan man selv skreddersy sin arbeidsdag etter de behov man har, enten det er å jobbe fokusert og konsentrert eller i gruppe, i teamrom, eller via videokonferanse med kollegaer og oppdragsgivere på andre lokasjoner.

 

Fargeholdningen og materialer er valgt utfra å understreke forskjellene mellom de ulike sonene. Grunnpaletten er dempet og sober, og på gulvene er det lagt teppefliser med høy akustisk demping. Den aktive sonen har en sprekere fargebruk i kjernen, i telefonrom, teamrom og møterom, som er innredet med ulike uttrykk i et konsept basert på PwCs kjerneverdier som for eksempel ”samarbeid, integritet og innovasjon”. Fargene er valgt som dempede varianter av selskapets logo.  I noen av rommene har vi også brukt fotomotiv som fondvegg og dekorasjon.

 

I midten av lokalet ligger resepsjon og lounge med panoramautsikt og kaffebar. Her har vi tegnet en skulpturalt elegant skranke som møter besøkende og ansatte. Formen fremheves av integrert LED-belysning og danner en bakgrunn til selskapets fargerike logotype.

 

Bygget er tegnet av Larviksbaserte PV Arkitekter AS og stod ferdig i august 2016.

Foto: Anne Bråtveit

Link til Prosjektgulv: https://www.prosjektgulv.no/blogg/2016/12/7/pwc-vestfold

Utvalgte prosjekter