Ra ungdomsskole

Prosjekt beskrivelse

Ny ungdomskole med utgangspunkt i ny lærerplan – uten tradisjonelle klasserom og korridorer.

KB fikk oppdraget etter en audition hvor fokus lå på evnen til å tolke  den nye pedagogikken og omsette denne til konkrete rom.
Byggeprogrammet ble utviklet i tett samarbeid med skolens ledelse og brukergruppe.
Planløsningen er inspirert av en italiensk landsbys delvis selvgrodde struktur med gater møteplasser og rom i ulike størrelser.
Anlegget er inndelt i 7 “hovedbygg” som igjen er underdelt. Alle “byggene” henger sammen med en felles møteplass, agoraen, i midten.

Dimensjonert for 360 elever.

Skolen er et lav-energibygg under gjeldende TEK med hybrid ventilasjon gjennom 4 desentrale kulvert og tilluftstårn.

 

 

Utvalgte prosjekter