Revetal Ungdomsskole

Prosjekt beskrivelse

4 alternative plasseringer og konsepter for ny ungomsskole og flerbrukshall.

Utnyttelse av morene- og kulturlandskapets kvaliteter er et viktig premiss for plassering av den nye skolen. Et kompakt bygg er et annet premiss og samspill med de eksisterende funksjoner en tredje – både med svømmehallen, 2003-bygget og barnehagen.

 

Alternativene har en relativt enkel form med et spill i fasaden av vinduer med ulik størrelse og plassering. 2 av alternativene har skrå takflater; grønne tak for fordrøyning av regnvann. De skrå flatene kan i tillegg påmonteres solcellepaneler. Det er utarbeidet en presentasjon med illustrasjoner samt en rapport inklusive kalkyle.

 

A er en 2-fløyet volum med et “hengsel”; en åpen korridor og bibliotek over 2 etasjer som forbinder nybygget med svømmehallen og 2003-bygget.
B er et solitært kompakt bygg som plasseres i kulturlandskapet. Et stort og landskapsaktig amfi med kontakt til scene leder til byggets hjerterom, fagtorget som går over 2 etasjer.
C er et solitært, kompakt bygg med en overdekket gangsone tvers over skolegården som forbinder skolebygget med flerbrukshallen. Omtrent samme plankonsept som ALT B
D alternativet er en full rehabilitering av eksisterende skole samt et mindre tilbygg.

 

KB Arkitekter vant etter anbudskonkurransen oppdraget med å utforme Revetals nye ungdomsskole, sammen med Veidekke Entreprenør og et godt rådgiverteam.

Byggeprosjektet gjennomføres med fokus på miljøriktig prosjektering og med stort innslag av synlig trevirke
både utvendig og innvendig for både skolebygget og flerbrukshallen. Endelig vedtak om videre kontrakt vedtas av kommunestyret når endelig forprosjekt legges fram i juni 2016.