Boliger Ringshaugveien

 • Rolle

  Arkitekt, ansvarlig søker

 • Areal

  6 Eneboliger á 150 m2

 • År

  2018

 • Tjenester

  Arkitektur

 • Kategori

  Bolig

 • Utbygger

  Ringshaug Hage AS

Prosjekt beskrivelse

Ringshaugveien 109 består av 6 frittliggende eneboliger i èn samlet plan og innebærer fortetning av eksisterende boligområde. Boligene er prosjektert over samme lest, men med individuelle variasjoner som ivaretar sol- og utsiktsforhold. Tomten er svakt skrånende mot øst med utsikt til sjøen.

Boligene har særdeles høy arealeffektivitet med en grunnflate på omkring 100kvm. Husene representerer en tidsmessig arkitektur i moderne utrykk med store glassflater. Boligene er utført i tre, betong og glass.

Alle boligene har en 35 kvm stor takterrasse med utvendig adkomst. Trappen til takterrassen er plassert bak boligens karakteristiske skjermvegg. Parkering ivaretas under hver enkelt bolig på 1.etg plan. Boligen innehar blant annet 4 soverom, 3 bad og et åpent atrium som gir kontakt mellom oppholdsrommene i 1.- og 2.etasje.

Utvalgte prosjekter