Sandeåsen barnehage

Prosjekt beskrivelse

En barneskole fra 70-tallet skulle bygges om til barnehage med 180 plasser.

Bygningen er i en etasje med tradisjonelle klasserom organisert langs fasaden rundt store innvendige mediatek med overlysvinduer. Bygningen hadde synlige stolper og bjelker, røstet himling med begrenset lysinnslipp mot fasaden pga. av stort takutstikk.
Bygningen ble totalrehabilitert innenfor begrenset budsjett med utskifting av vinduer, etterisolering og vannbåren varme i alle gulv, samt nye overflater ute og inne. Det ble etablert uteboder for oppbevaring av utstyr og vogner.
Barnehagen er organisert som basebarnehage med fellesgarderober for barn under og over 3 år. Bygningens hovedstruktur er beholdt med baser og spesialrom ved fasade og fellesrom i indre sone. Eksisterende fasade og takutstikk er stedvis bebarbeidet for å bringe dagslys innover i bygningen og gi barn i forskjellige høyder utsyn og opplevelser. Vegger mellom baser og fellesrom har fått glasspartier og foldevegger for sambruk og transparens. Fargesetting på gulv og vegger bidrar til å dra lyset lenger inn i bygningsstrukturen samt gi universell utforming og gjenkjenning.

Utvalgte prosjekter