Sandeåsen skole

Prosjekt beskrivelse

Barneskole for 420 elever fra 1 til 7 klassetrinn. Skolen er organisert som baseskole hvor alle baser har egen adkomst fra felles uteanlegg. Baser, spesialrom og administrasjon ligger rundt et felles sentralrom med vertikal og intern kommunikasjon. Sentralrommet er også fellesareal for SFO og bibliotek.
Gymnastikksal med garderober er prosjektert som flerbrukshall og har direkte tilknytning til musikkrom som kan åpnes som scene.

 

Utvendige fasader er i tegl og sementbaserte plater. Fargesettingen knytter seg til farger i glass, på enkeltstående vegger og fellesrom. Alle baser har sin fargeholdning som danner en gjenkjennelseskoding mot fellesarealer.

Utvalgte prosjekter