Skjerve Rusklinikk

Prosjekt beskrivelse

Rusklinikken, den siste av en tre trinns behandlingsinstitusjon på Skjerve, ivaretar funksjoner for behandlingstilbud til ungdom og unge. Nybygget på 2080m2 er dimensjonert for 20 døgnplasser, samt poliklinisk etterbehandling.

 

Klinikken fokuserer på sosial utvikling, mestring og ansvar for egen situasjon. Dette er et sted å være rusfri, en arena for å bryte ut av gamle vaner, bryte gjennom egne grenser samt å bryte ned barrieren mellom livet på institusjon og livet utenfor. Arkitektur og interiør formidler dette med konseptet “å bryte gjennom”.

Byggherrens ønske for
Enhet 3 var et moderne, kult og ungdommelig bygg som skiller seg ut fra det vanlige institusjonspreget. Det var viktig at bygget tilnærmer seg en stadig yngre brukergruppe i formspråk og uttrykk. På denne måten blir arkitekturen en bidragsyter til behandlingsformene.

 

En bevisst fargebruk begrunnet i fargepsykologi og forskning på menneskers adferd i møte med farge og lys, er førende i fargevalg og plassering av fargeflater. Brukergruppen besto av fagpersoner som har forsket på lysterapi i mange år. Erfaringer fra det såkalte LAR-prosjektet med bruk av farge som en aktiv del av terapien, er også tatt til følge i planleggingen. Farger og materialer er brukt som hjelpemidler for orientering og universell utforming i og utenfor bygget. Fargesatte elementer bryter vertikalt gjennom bygningskroppen og markerer de ulike avdelingene og sonene. Store glassfelt i fasaden åpner opp og bryter ned barrieren mellom inne og ute. Et eksempel er inngangsportalen som bryter gjennom entréen og inn i venteområdet. De horisontale linjene i rommet retter oppmerksomheten mot løvetannmotivet som er selve symbolet for konseptet “å bryte gjennom.”

 

Forskjellige nyanser og kontraster i gulvbelegg sammen med en differensiert fargebruk på dører tydeliggjør rommenes funksjoner og skaper et skille mellom private rom og fellesområder.

Utvalgte prosjekter