Smidsrød Helsehus

Prosjekt beskrivelse

Nøtterøy Kommune har vært foregangskommune for å bygge for Samhandlingsreformen som skal gi et helhetlig helsetilbud i kommunene. Helsehuset skal gi tilbud til pasienter som er utskrevet fra sykehus og som trenger opptrening og rekreasjon før de flytter hjem, et proaktivt tilbud for å unngå sykehusinnleggelse, avdeling for pasienter i livets siste fase, og også forebygge helseplager for folk i alle aldre med aktivitetstilbud for hjemmeboende.

 

Prosjektet er på ca 8000 m2, delt i to bygningsvolum – hovedbygning med bla administrasjon, legesenter, sentralkjøkken for kommunen, dagsenter, kafe og 4 avdelinger, og sidebygningen “Villa Smidsrød” med kontorer og avdeling for demente. Smidsrød helsehus har i alt og 80 sengeplasser.

 

Vårt fokus har vært at bygget skal utrykke brukernes målsetting om et aktivt “friskhus”. Vi prøver ut hvordan arkitektur og materialvalg kan endre forestillingen om “sykehjem” til forestillingen om “hotell, treningssenter, samfunnshus, kafe og bolig” innenfor økonomiske, tekniske og medisinsk strenge rammer. Bygningene er organisert i offentlige og private deler der farge og materialbruk er differensiert fra en frisk fargepalett i de offentlige arealer til mer dempet og hjemmelik atmosfære i beboerrommene. Fargepaletten er basert på bygningenes plassering i et landskap mellom grønne jorder og sjø. Farge er brukt som dekor og som identitetsmarkering på og i bygningene. Det er brukt tegl i soklene, og luftet Weber-kledning og store felter med zinkkledning i øvrige fasader.
Utearealene gjenspeiler tanken med offentlig gate, park og halvprivate hager, med parkering, uteservering, park og sansehage.

Utvalgte prosjekter