Sparebank 1 Sørøst-Norge

Prosjekt beskrivelse

Et felles samlingspunkt

Sparebank 1 sitt hovedkontor i Sørøst-Norge sto ferdig renovert i august 2022 og er lokalisert i Sandefjord, bestående av 1100 kvm fordelt over to etasjer. Det nye hovedkontoret er et resultat av sammenslåingen av kontorene i Vestfold og Telemark.

Hovedkontoret er en felles møteplass for ca. 75 ansatte fra hele regionen. Fokuset i prosjektet har vært å skape en inkluderende og imøtekommende arbeidsplass, der alle de ansatte skal føle tilhørighet og fellesskap.

 

Lokalene og fast inventar oppfordrer til samvær og samtale da det har vært et sterkt fokus på å styrke samholdet mellom kollegaer som tidligere har sittet på ulike lokasjoner.  Arbeidslokalet skal kunne konkurrere med hjemmekontoret ved å tilby de ansatte et variert og inspirerende arbeids- og fagmiljø.

 

Det ble tidlig klart at for å styrke det sosiale samholdet var det essensielt å få etablert en interntrapp mellom de to etasjene, samt en hoved-møteplass på tvers av etasjer og avdelinger. Den runde kaffebaren har vært et viktig grep for å invitere til samtale. Når kaffebaren er i bruk vil det for andre oppleves som en imøtekommende og sosial mottagelse. Grunnet den sentrale plasseringen ved inngangspartiet og i tilknytning til flerbrukssonen, kan den også brukes som resepsjon/bar/servering under ulike arrangementer og kurs.

 

Den lune banken

Sparebank 1 hadde som mål at lokalene skulle gjenspeile deres profil som en lun og imøtekommende bank, sirkelen som representerer Sparebank 1 skulle videreføres i interiøret og være en naturlig del av formspråket.

Kulturhus var en av referansene som ble tidlig nevnt hvor lokalene skulle tilrettelegges for kulturelt flerbruk. Deler av lokalene kan skjermes for å ha ulike sosiale arrangementer som kurs, konserter, faglig fredag etc. For å opprettholde en fleksibilitet i lokalene, er det i hovedsak lagt vekt på fleksible møbler som lett kan flyttes i forbindelse med kurs og andre arrangementer.

 

Arbeidsplassene består av en kombinasjon av gjenbruk og nytt og er hovedsakelig fordelt etasjevis.

Bord, skjermer og oppbevaring har ulike blåtoner, tatt fra bankens profil. Det er brukt planter i himling og som skjerming mellom arbeidsplassene for å bygge opp under den lunheten som Sparebank 1 ønsker.

 

For å tilrettelegge for ulike sanseopplevelser og behov gjennom dagen, er det i fokusrommene brukt ulike naturmaterialer på veggene samt variert møblering og belysning.

Fargepaletten på vegg og himling består hovedsakelig av en kombinasjon av grønntoner i kjernen og lys rosa i arbeidsareal. Dette i kombinasjon med stramme møbler med avrundede former og materialer i høy kvalitet, er med på å gi lokalene et eksklusivt, men lunt og innbydende atmosfære i tråd med bankens profil.

 

Foto: Niklas Hart

Utvalgte prosjekter