Statens park Tønsberg

Prosjekt beskrivelse

KB ble invitert til et parallelloppdrag om utvikling av det store næringsområde, Statens park,  i Tønsberg for Hemfosa fastigheter.

Statens Park i Tønsberg skal være det mest attraktive kontorkomplekset i regionen med fremtidsrettede løsninger, fleksibilitet, miljø og design. Vi søker med utbyggingsstrategien vår å bidra til at Statens Park og Tønsberg styrkes som regionalt sentrum i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) ved endringer i både kommune- og fylkesstruktur. Målsetningen er å etablere langsiktige leieforhold gjennom god forvaltning og personlig service, samtidig som at behovene, særlig blant leietakere, kan forandres over tid.

For å øke attraktiviteten og gjøre Statens Park til en bydel i Tønsberg, må bakkeplan aktiviseres og lage et nettverk av opplevelser og hverdagsfunksjoner som ligger i kort avstand til arbeidsplassene. Virkemidler for å oppnå dette vil være i stor grad å fjerne bakkeparkering og legge aktive fellesfunksjoner på gateplan. Det bør legges opp til et variert tilbud av service- funksjoner som er tiltrekkende.  Vi foreslår å styrke forbindelsesmønstret som allerede ligger i området. Ferdselsårene fremstår som nye urbane gater og plasser hvor fotgjengere har fortrinn, men tillater vareleveranser og fremkommelighet til HC parkering ved hvert bygg. Gatene munner ut i omkringliggende gater og øker gjennomstrømmingen. Sentralt i området omgjøres vei og parkeringsplass til en stor torg som underdeles av et servicebygg med restaurant og treningssenter som vil danne et felles tyngdepunkt.

Utvalgte prosjekter