Støperiet Tønsberg

Prosjekt beskrivelse

  1. premie i invitert arkitektkonkurranse. Konkurransen ble avlyst og prosjektet senere utlyst som priskonkurranse. Støperiet kulturhus antas å bli sentralt i ” Kulturhus Tønsberg ” som, i fast drift, vil kunne koordinere, planlegge og markedsføre mye av den mangfoldige kunst og kulturvirksomhet, produksjon og formidling som skjer i kommunen og omegn. Støperihallen fremstår klar og enkel med sin arketypiske hallkarakter. Tibygget er mer komplekst og funksjonelt mangfoldig. Det deles i to ulike formuttrykk : På bakkeplan med vertikal fasade åpen/lukket tilgjengelig utenfra. Her ligger følgende funksjoner: atkomst publikum, varemottak, personal, kulturskolebrukere, kafe, butikk og Vestfold kunstnersenter eksponert mot offentligheten.Dernest tilbyggets 2-5 etasje, sammensatt og mer innadvendt, kledd med en sammenhengende stålplatekledd ytterhud med oppgave å samle huskroppen, reflektere lys og skånsomt ift naboskapet. Denne formen er frigjort fra bygningstypologiske forbilder og skal bidra til kulturhusets unike komposisjon og skal både fremtre ikonisk og tilbaketrukket. Her er det plass til produksjon og formidling av kunst og kultur fra såvel amatører som profesjonelle.

Utvalgte prosjekter