Storgaten 51

Prosjekt beskrivelse

SG51 med «Livet i Sentrum» startet med et ønske om å revitalisere en sliten bygård for å skape et boligtilbud i sentrum med gode kvaliteter både ute og inne.

Dette har vært både en spennende og en krevende oppgave. Fra tidlig i prosessen har vi vært opptatt av hvordan vi kan skape et unikt boligkompleks med en stor variasjon i type leiligheter, som både respekterer sine omgivelser og som kan tilføye nye kvaliteter til området. En viktig oppgave for å kunne endre bruk fra kontorformål til boliger var å løse behovet for gode oppholdsarealer ute. Vi har skapt et nytt og levende fasadeliv som stedvis kan være uteopphold for boligene og som samtidig underordner seg en ryddig og rolig helhet. I tillegg til disse private utearealene har vi tilføyet spennende og unike terrasserende takhager i tre ulike høyder med varierende funksjoner. Disse gir prosjektet en bredde i utearealer som knapt finnes andre steder i byen. For alle som velger å bo her er dette en betydelig kvalitet.

 

Det har vært viktig for oss å skape rammer som er både urbane og energiske, men også varme og innbydende.

 

SG51 vil bli et bra prosjekt for byen og et godt sted å bo.

Utvalgte prosjekter