Sundland Hageby, Drammen

Prosjekt beskrivelse

Sundland hageby har en sentral beliggenhet mellom Gulskogen Senter og Gulskogen Skole og hvor sentralområdet i kvartalet utvikles til nye felles grøntområder for kvartalets beboere. Reguleringen har som utgangspunkt å endre bruk fra dagens industri og lagerfunksjon til boligfunksjon med mindre næringsareal. Boligkvartalet blir en naturlig videreføring av hovedgrepene i Sundlandplanen hvor kvartalet defineres av eksisterende veier. Sundlandveien blir opparbeidet til bydelsgate, og det etableres et offentlig gangstrøk gjennom kvartalet som binder sammen Gulskogen Senter og Gulskogen Skole.

 

Prosjektet har høy arkitektonisk kvalitet, både mht. form, løsninger, materialer og vegetasjon som skal utformes slik at disse samspiller både estetisk og funksjonelt. Materialer og løsninger har gode aldringsegenskaper og er lette å vedlikeholde.

 

Hagebyen er planlagt med svalganger som er tenkt som privat uteareal og sosialt møtested inn mot kvartalets store felles gårdsrom. Utformingen av svalgangene skal åpne for lys og luft for å sikre kvalitet i husveggen. Avgrensningene mellom de forskjellige soner skal utformes ved bruk av transparente og halv-transparente vertikale skiver, spiler, vegetasjon mv. I tillegg er det tenkt takhager som skal tilby muligheter til forskjellige aktiviteter og være en forlengelse av det grønne innergårdsområdet. Her bringes hagen til et nytt nivå, med lys, luft og flott utsikt.

 

 

 

Utvalgte prosjekter