Tønsberg Tinghus

Prosjekt beskrivelse

Pris-og designkonkurranse i samarbeid med LPO og Veidekke.

KB Arkitekter ble som et av 4 teams sammen med LPO og Veidekke prekvalifisert til pris- og designkonkurranse om Tønsberg tinghus for Statsbygg. Tomten er vis-a-vis Tønsberg stasjon, hvor Bjørn Farmanns VGS i sin tid lå.

De historiske spor i Tønsberg og Vestfold er en viktig felles kulturarv. Hovedgrepet er tilpasset de nære omgivelser og byen for å skape en verdig og harmonisk ramme om domstolens høytidelige samfunnsrolle.Byggets hovedform er rektangulær (det gyldne snitt). Henvendelsen mot byen har en tydelig, monolittiskform, forsterket av fallende terreng som gir bygget bakkeforankring. Publikumsarealene mot parken er åpne, dog skjermet bak en gjennomgående arkade. Ideen er å signalisere et transparent rettsvesen og demokratiskeverdier, forent med trygghet og verdighet.

Bygget utformes som to volumer der en ytre, klar form rommer alle rettssaler og støttefunksjoner. Kledningen er rustikk og varig i muret, lys tegl med innslag av ornamentikk i murflaten. Taketasjen har myke, avrundede former og lett kledning i glass og aluminium med varme, gyllen tone. Innvendig er fargepaletten inspirert av Bjørn Farmanns tid, tolket i en nåtidig kontekst. Gylne, blå og grønne farger med mye innslag av tre som i historisk tid var sterke dempes til en skala som oppleves som lunt, lyst og beroligende – og som indirekte minner om norsk natur og tradisjoner.

3D Renders: LPO

Utvalgte prosjekter