Tønsberg Akuttmottak

Prosjekt beskrivelse

Rehabilitering  og tilbygging av tidligere barnehjem fra 1953 til døgnbemannet akuttinstitusjon for barn og unge i alderen 12-18 år, inntaksavdeling og familieleilighet, samt kontorer for akuttberedskap i hjemmene.

 

Oppdraget besto i å skape en institusjon for unge i en krisesituasjon som gir trygge “ikke-institusjonelle” rammer, samtidig med at bygningsmassen og utearealer skal være utpreget solid i materialbruk og utførelse og oversiktelig og sikkerhetsmessig godt planløst.  Bygningsmassen skal varmes opp med varmepumpe fra grunnen og med energiforbruksramme.

 

Opprinnelig barnehjem er formålsfredet av Riksantikvaren og skal beholde fasade og hovedstruktur og framstå som hovedhus i det totale anlegget.  Eksisterende bygning er benyttet til kontor, møte og personalfasiliteter, mens nytt institusjonsbygg legges inntil med forbindelse mot fredet bygning.  Nytt bygg legges som en enetasjes bygning langs grense mot nabo og danner en vegg mot nytt bearbeidet uteoppholdsrom med nivåer med forskjellig materialbruk og funksjoner.

 

Institusjonen er organisert som en streng med beboerrom vendt ut mot nabolag og fellesarealer vendt inn mot tun og uteoppholdsarealer. Tekniske arealer ligger på loft over nybygg og alle føringer ligger på loft med direkte gjennomføinger til hvert rom. I områder over fellesrom er det åpnet opp for dobbelthøye volum.

 

Bygningen framstår som et “beskyttende skall” som lukkes mot nabolag og åpnes mot felles uteopphold. Skallformen understrekes med beslått overflate. Øvrige fasader er i ubehandlet eller malt Kebony treverk.
Beboerrommenes vindu danner karnapper med forskjellig farge og format i fasade og interiør, og gir hvert rom en egen identitet og benyttes som sittemøbel i rommet. Rommene har faste spesialbygde skap, skrivebord og bokhylle i bjørkefinér.

Utvalgte prosjekter