Tønsbergs Blad

Prosjekt beskrivelse

Oppgaven har bestått i å forvandle et tungt, innadvendt kontorbygg på bryggekanten i Tønsberg, til et åpent dekomponert mediehus med vekt på identitet og tilpasning.

Utvalgte prosjekter