Ullensaker rådhus

Prosjekt beskrivelse

Ullensaker Rådhus ble oppført på 60-tallet, og er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg.

I 2002 fikk rådhuset ny fløy med kino, kantine og kafe i tillegg til kommunale kontorer. Tilbygget er tegnet av LPO arkitekter. Den gamle fløyen var innredet med cellekontorer og en midtsone med fellesarealer. Hovedtrappen er del av en annen åpen midtsone, og to store og markante overlys gir dagslys til midtsonene.

 

Glasspartiet er horisontalt og vender mot øst. Takflaten har pulttakform.
Bygget har en enkel og tidstypisk fasade med lange vindusbånd og en langsgående smal balkong. Vinduene er mørke, og eksteriøret for øvrig er malt hvitt. Interiøret besto stort sett av lettvegger i tre/finer, og noen teglvegger. Alle dører var tredører, og søylene og himlingen var kledd med tre. Formannskapssalen var spesialinnredet med panelte vegger og en delvis nedforet himling rundt et høyere midtparti. 1. etasje er utleid til NAV, som tidligere har utført noe modernisering av sine arealer.

 

KB arkitekter fikk i 2013 i oppdrag å omprosjektere 2. etasje for teambaserte arbeidsplasser. Målet har vært å ta vare på noe av det som er byggets særpreg, både interiør- og eksteriørmessig. Søylenes trekledning er bevart, og deler av trehimlingen er gjenbrukt som veggpanel på utsiden av formannskapssalen. Overlyset kommer bedre til sin rett i det åpne lokalet hvor lettvegger er enten fjernet eller erstattet med glass. Det er benyttet lyse farger i partier av interiøret. Det tidligere åpne partiet rundt hovedtrappen er lukket igjen med gulv utført i frostet glass.

Oppdraget omfattet både arkitekt- og interiørarkitekt prosjektering.

Utvalgte prosjekter