Vestby ungdomsskole

Prosjekt beskrivelse

Hovedkonseptet for bygningen er en Y-form som dannes mellom tilpasning til landskapet og fortolkning av romprogrammets 3 trinn. Y-formen er en lettoppfattelig form og blir skolens symbol. Uterommene deles i adkomstplass, ballbaner og naturområde med synlige fjellknauser og ute-amfi.

 

Den tredelte hovedstruktur i 2 etasjer er planlagt med fellesfunksjoner i hjertet av bygget – sentralrom med amfitrapp, musikkscene og kantine.
I fløyene i 1. etasje ligger administrasjon og arbeidsplass for lærere. Alle faglokaler ligger også her, inntrukket fra fasadelivet i 2. etg. for å sikre en god inne-/uterelasjon med uteundervisning når det er mulig.
I 2. etasje ligger elevenes hjemmeområder med et samlende trinntorg og i sentralrommet finner man infotek og aktivitetsrom.

 

Hovedmaterialet er vertikal malmfuru i kontrast til en inntrukket base i betong. Det er gjennomgående glassfasader rundt det inntrukne sentralrommet for å gi mest mulig opplevelse av lys og luft og kontakt med det omkringliggende landskap.
Interiørkonseptet er inspirert av landskapet i Vestby. Gylne farger i sørfløyen mot kornåkerne, grønne farger i fløyen som vender mot skogen og blå i nordøstfløyen og det kjølige himmellyset.
Den kunstneriske utsmykking er integrert i bygget og er utført av Tine Aamodt og Stig Skjelvik.

 

Skolen er basert på en høy grad av funksjonalitet, arealeffektivitet, god utnyttelsesgrad og sambruk.
Det er en lavenergiløsning med miljøvennlige, C02 reduserende tiltak, herunder lavemitterende overflater.

Utvalgte prosjekter