VOW

Prosjekt beskrivelse

VOW ligger ved Nedre Langgate 19. Bygningen består av en serie volumer som er satt sammen for å ivareta forholdet til omgivelsene og svare til byplanens føringer omkring variasjon og diversitet i nye bygningers volumoppbygging. Antall etasjer varierer fra 0, dvs bakkeplan i et atrium inn mot parkeringshuset, opp til 1, 2, 3, 4, og 5 etasjer i det nordvestre hjørnet i Conradisgate. For å tilføre mellomrommet mot parkeringshuset og tilhørende boligfunksjoner dagslys, er plan 3 og 4 forskjøvet mot Nedre Langgate, med dette oppnås en avtrappende effekt inn mot boligarealene. Vindusformatene er vertikale i en kombinasjon av vertikale og horisontale strukturer, hvor de nederste etasjene er vertikalt orientert.

 

Materialbruken utvendig består av 4 elementer:

– Grønne tak; fordrøyende sedumgress på alle horisontale plan.

– Glass som skal gi dagslys og åpner til og fra bakenforliggende bebyggelse

– Teglspon, som er varig og knytter bygningen til deler av omkringliggende bebyggelse.

– Ytre himlinger er utført i mørke trespiler under akustiske plater i kombinasjon med perforerte brennlakkert stålplater.

 

Material- og fargebruken innvendig er en videreføring av den utvendige paletten, med røffe, tidløse materialer som treullsement, betongstøp, glass og sortlakkert stål. Grunnpaletten står fint i kontrast mot inventaret i lekne farger, eik, ull og lær. I tett dialog med brukerne, ble det utviklet et interiørkonsept med aktivitetsstyrt arbeidsform, der gode, sosiale, møteplasser spilte en viktig rolle. Interiøroppdraget omfattet bla integrering av gjenbruksmøbler, anskaffelse av nye kortreiste møbler, og inventar spesialdesignet for brukerne.

 

NL19 er et areal- og energieffektivt næringsbygg med BREEAM-NOR-klassifiseringen Excellent.

 

Fotograf:  Niklas Hart

 

 

Utvalgte prosjekter