Wilhelmsen House

Prosjekt beskrivelse

Arkitekt Otto Sheen tegnet 1. Byggetrinn, som ble bygget i 1926, i nyklassisistisk stil. Huset er svært karakteristisk med sine rene klare flater og kombinasjonen av pussoverflater og granitt.

Atkomsten fra Halvdan Wilhelmsens allé er monumental og sterk, fra den brede trappen mot den interessante vertikale aksentuering i bearbeidet larvikitt ved hovedinngangen.

Byggetrinn 2 kom nesten 30 år senere og nå var samtidsarkitekturen dominert av funksjonalistiske idealer. Likevel ble byggetrinnet tilpasset det opprinnelige slik at trinnene samlet sett utgjør et harmonisk hele.

Huset har som nevnt en praktfull atkomst. Her var det et høyt trinn å forsere for å kunne komme planfritt inn i lobby. For å løse dette ble det besluttet å demontere hele granittplattingen med vanger og massive benker på flere tonn, berede for nye fundamenter og remontere det hele.

Atkomst fra parkering og tilkomst til hagene er gjort via ramper med rekkverk. Det er installert heis i huset og tilrettelagte hybler for bevegelseshemmede.

Det har hele tiden vært et ønske om å benytte flest mulig brukelige bygningsdeler på nytt, både utfra en ressurseffekt og for å bevare en viss autensitet. Slik har vi rustet opp opprinnelige utvendige og innvendige smijernsrekkverk. Den eksisterende hoveddør er pusset ned, beiset og lakket. Utelamper langs ytre sone er reprodusert etter modell av de eksisterende, maleriene fra lobby er beholdt og remontert. De karakteristiske svingdørene og stakitter er gitt ny anvendelse bla. omkring kaféen og i lobbyen.

I den flotte innvendige hovedtrappen, med et sus av Art Deco, er opprinnelig rekkverk supplert med balustre for å ivareta dagens sikkerhetskrav.

Utvalgte prosjekter